100 років Українському Вільному Університету

100 років Українському Вільному Університету

28 жовтня відбудеться офіційне святкування столітнього увілею УВУ. Урочистості відбудбуватимуться в Геркулесовій залі Баварської резиденції.

Новини

IMG_6424-3 2

Нещодавно з нагоди 100-річчя УВУ Національний банк України випустив пам´ятну медаль “100 років Українському Вільному Університету”. Усі охочі можуть її …

Університет

Заснований у 1921 році, УВУ є не тільки одним із найстаріших приватних навчальних закладів Німеччини, але єдиним у світі вищим навчальним закладом поза межами України з українською мовою навчання.

Університет складається з трьох факультетів: державних та економічних наук, філософського факультету та факультету україністики. Рішенням Міністерства освіти Баварії № XI 60710 від 16 вересня 1950 року, УВУ наділений правом надавати наукові ступені маґістра, доктора та габілітованого доктора.

Український Вільний Університет сьогодні – це поєднання традиційних цінностей і сучасних підходів та методів викладання, можливість здобути міжнародну кваліфікацію, вдосконалити іноземну мову, набути міжкультурну компетенцію, а також, що не менш важливо – розширити свій світогляд.

Наближаючись до свого столітнього ювілею, Університет динамічно розвивається й успішно продовжує свою діяльність, плекаючи високі ідеали академічної свободи й професіоналізму, слугуючи містком порозуміння між Україною та Німеччиною, Україною та США, Україною і Європою та науковим світом загалом.

Магістерські і докторські студії

Політологія
Психологія
Мистецтвознавство
Історія
Україністика
Правознавство
Економіка бізнесу
Міжнародні відносини
Порівняльне літературознавство

Сертифікати

Business & Management
Психологія
IT
Курси української мови

Бібліотека

Фонди бібліотеки налічують понад 30 тисяч книжок і періодичних видань. У 1991 році комісія Міністерства внутрішніх справ Німеччини визнала бібліотеку УВУ найважливішим джерелом україністики в німецькомовному світі.
Бібліотека УВУ становить левову частку потенціалу нашого університету. 30 000 книг, зібраних впродовж довгих років української історії, що репрезентують найрізноманітніші сфери науки та життя: літературу, історію, психологію, педагогіку, правознавство, мистецтво, економіку – і це далеко не весь перелік категорій, які представлені у книгозбірні УВУ.

Спеціальності та програми навчання

На базі УВУ діюють 3 факультети:

 • – Факультет державних та економічних наук зі спеціальностями «Міжнародні відносини», «Правознавство», «Менеджмент підприємств та організацій», «Політологія»;
 • -Філософський факультет зі спеціальностями «Філософія», «Мистецтвознавство». «Педагогіка», «Історія», «Психологія» «Порівняльне літературознавство» (лише як додаткова спеціальність), «Порівняльне культурознавство» (лише як додаткова спеціальність);
 • -Факультет Україністики – зі спеціальностями «Українська мова та література», «Історія України», «Україністика»;

Відповідно до Болонського процесу магістерська програма УВУ побудована за кредитно-модульною системою і є 120-кредитною програмою за рівнем підготовки Master of Science/Master of Arts. Тривалість навчання на даній програмі – 5 семестрів, а з урахуванням написання дипломної роботи – 8-9 семестрів. Магістерська програма складається з таких частин: 10 курсів з профільної спеціальності 5 курсів з додаткової спеціальності Плюс на вибір: або написання індивідуального дослідження / або проходження практики 2 елективні курси 1 курс з методології

Програма Міжнародних Відносин має дещо інші вимоги.

Докторська програма навчання в УВУ включає такі елементи: курси; докторську працю (дисертацію); іспит з філософії (філософський факультет і факультет україністики); і усний докторський іспит (захист або ригороз). Програма для докторантів є 9 курсова: 7 курсів мають бути з головної спеціальності поглибленого профілю, 2 курсів – з додаткової спеціальності і окрім того 1 методологія.

Передумови вступу

Закінчена вища освіта (ступінь бакалавра або спеціаліста для магістерських програм; ступінь магістра для докторських програм) в акредитованих університетах в одній із галузей знань, що представлені в УВУ;
Середній бал із профілюючих дисциплін не нижче «В» («добре» / 80 балів);
Знання української мови (письмово та усно);
Знання німецької або англійської мови на розмовному рівні.

Подача та розгляд документів:

 1. Заява про прийом на навчання з зазначенням відповідного факультету.
 2. Автобіографія.
 3. Мотивацйний лист з обгрунтуванням вибору університету, факультету, а також зазначення сфери наукових інтересів (обсягом дот 2 стор.).
 4. Фотографія 3х4.
 5. Нотаріально завірена копія атестату про середню освіту.
 6. Нотаріально завірена копія диплому бакалавра та магістерського диплому з додатками до них чи диплому кандидата наук.
 7. Рекомендації двох університетських професорів/доцентів вищого навчального закладу, де навчався кандидат чи рекомендації прцедавців.
 8. Копія першої сторінки закорднного паспорту.

Документи для вступу потрібно надсилати за декілька місяців до початку семестру чи навчального блоку поштою або в електронному варіанті на електронну адресу studium@ufu-muenchen.de або подавати особисто. Після отримання повного пакету документів, справа розглядається деканом або ректором протягом двох тижнів. Опісля цього вас буде проінформовано електронною поштою про зарахування/не зарахування до університету.

Це тимчасовий сайт УВУ. Основний сайт знаходиться на реконструкції. З усіма питаннями звертайтесь, будь ласка, сюди:

sekretariat@ufu-muenchen.de
Tel.: +49 (089) 99738830