Україністика

Мюнхен (Online/Offline)
6 травня 2024

Опис програми

Міждисциплінарна програма, що поєднує українську мову, літературу, культуру та історію. З них Ви можете обрати свою вужчу спеціялізацію. В рамках студій передбачено обмін досвідом з німецькими славістичними інституціями через спільне проведення конференцій, освітніх заходів і дискусій.

Диплом дасть змогу працювати в одному із гуманітарних напрямків – академічній сфері, бібліотечній справі, архівістиці, медіакомунікаціях, музеєзнавстві чи в міжнародних гуманітарних організаціях.

Викладачі з міжнародним досвідом

Здобутим у США, Канаді, Польщі, Німеччині, Норвегії, Італії, Бельгії, Австрії

Адаптивна програма

Студент сам формує свій навчальний графік

Новітні методи викладання

Проєкти, дискусії, розв’язання «кейсів», практичні заняття в міжнародних установах

Робота в невеликих групах

Оптимальна кількість студентів для якісної участи в обговореннях

Активне позаакадемічне життя

Регулярні культурні та мистецькі заходи, політичні дискусії, презентації

Онлайн/офлайн-навчання

Через пандемійну ситуацію та війну, курси викладають у гібридній формі, в тому числі і онлайн

Навчальна програма
Основні курси
40 кредитних пунктів
Культурна дипломатія України (від Давньоруської держави до сьогодення) : історія та практика 4 кредити
Степовий Кордон України на тлі світових фронтирів як опція пояснення української історії 4 кредити
Ностальгія за Візантією: сприйняття імперії на Заході та Сході Європи 4 кредити
Євреї в України, Євреї України: етнічна меншина в імперському та пост-імперському контексті 4 кредити
Перехрестя Євразії: Україна у світовій історії 4 кредити
Український модернізм в європейському контексті 4 кредити
Дві культурні столиці: Харків і Київ у 1920-30х рр. (Література і культура) 4 кредити
Мова і суспільство. Соціолінгвістичні виміри 4 кредити
Україна у першій третині ХХ ст.: Світова війна, революція, голодомор 4 кредити
Модерністський роман в українській літературі 20-ст.: жанрові модифікації 4 кредити
Мова й суспільство – соціолінгвістичні виміри української мови з порівняльної перспективи 4 кредити
Леся Українка: модернізм - фемінізм – орієнталізм 4 кредити
Україна та українці як «свій»/«чужий»в уявленнях росіян та поляків у 19-21 столітті 4 кредити
Ключові тексти української літератури 4 кредити
Григорій Сковорода між минулим і майбутнім, або на шляху до модерности 4 кредити
Література та екокритика 4 кредити
Радянський антропологічний проект: механізм створення та практики інтеріоризації 4 кредити
Мовна картина світу українців у слов’янському контексті 4 кредити
Обов’язковий курс
4 кредити
Методологія написання наукових робіт 4 кредити
Курси з додаткової спеціальності
16 кредитів / 8 кредитів
Студент обирає додаткову спеціальність на вибір: Історія, Педагогіка, Мистецтвознавство. 4 курси – для магістрантів, 2 курси – для докторантів. 16 кредитів / 8 кредитів
Елективні курси:
8 кредитів
За вибором студентів можна обирати курси з інших дисциплін. 2 курси для магістрантів. 8 кредитів
Додаткові програмні вимоги для магістрантів
Написання індивідуального проекту / або проходження практики / або вибір 1 курсу.
Правила студій
Відповідно до Болонського процесу магістерська програма УВУ побудована за кредитно-модульною системою і є 120-кредитною програмою за рівнем підготовки Master of Science/Master of Arts. Магістерська програма складається з таких частин: 10 курсів з профільної спеціальності, 4 курсів з додаткової спеціальності, 1 курс з методології, а також на вибір: або написання індивідуального дослідження / або проходження практики або 1 додатковий курс та 2 елективні курси.
Докторська програма навчання в УВУ включає такі елементи: курси; докторську працю (дисертацію); іспит з філософії (філософський факультет і факультет україністики); і усний докторський іспит (захист або ригороз). Програма для докторантів: 7 курсів з головної спеціальності поглибленого профілю, 2 курсів – з додаткової спеціальності і окрім того методологія.
Вступ
ПЕРЕДУМОВИ ВСТУПУ

Передумовами вступу є:

 • закінчена вища освіта (ступінь бакалавра або спеціаліста для магістерських програм; ступінь магістра для докторських програм) в акредитованих університетах в одній із галузей знань, що представлені в УВУ;
 • середній бал із профілюючих дисциплін не нижчий «В» («добре» / 80 балів);
 • знання української мови (письмово та усно);
 • знання німецької або англійської мови на рівні розуміння тексту.

Знання англійської мови перевіряють під час співбесіди.

ПОРЯДОК ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

Необхідні документи:

 • Заява про прийом на навчання з зазначенням відповідного факультету (завантажити Вписовий листок для заповнення);
 • Автобіографія;
 • Дві фотографії;
 • Нотаріально завірена копія Атестату про середню освіту ;
 • Нотаріально завірена копія диплому бакалавра та маґістерського диплому з додатками до них чи диплому кандидата наук;
 • Рекомендації двох університетських професорів вищого навчального закладу, де навчався кандидат чи рекомендації працедавців;
 • Копія першої сторінки закордонного паспорту;
 • Мотиваційний лист з обґрунтуванням вибору університету, факультету, а також зазначенням сфери наукових зацікавлень (для магістратури, обсягом до 1,5 стор.); з обґрунтуванням вибору університету, обґрунтуванням отримання і застосування наукового ступеня, пропозиціями тематики і обраної наукової сфери/галузі для написання дисертації (для докторантури, обсягом до 2-3 стор.).
 • Співбесіда (лише для програми «міжнародні відносини»)

Документи для вступу просимо надсилати за декілька місяців до початку семестру або відповідного навчального блоку.

Після розгляду заяви просимо чекати на рішення приймальної комісії та готуватися до навчання.

 

ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Одноразовий внесок: 100,- євро

Плата за навчання до виконання курсових вимог (як правило, три семестри): 600,- євро за семестр.

Плата за навчання після виконання усіх курсових вимог (до завершення написання кваліфікаційної роботи роботи): 300,- євро за семестр.

Магістерський іспит, захист і диплом: 750,- євро.

Докторський іспит, захист і диплом: 1500,- євро.