Політологія

Мюнхен (Online/Offline)
6 травня 2024

Опис програми

Політологічна спеціяльність вимагає постійної актуалізації знань. Викладачі УВУ систематично пропонують оновлену навчальну програму. Це дає студентам  змогу залишатися на хвилі найактуальніших здобутків політологічної думки. Професори Гарварду, Києво-Могилянської академії, Kолумбійського i Ратгерського університетів, серед інших, допомагають отримати знання найвищого рівня.

Диплом магістерський з політології дає змогу розвиватися в науковій сфері, долучитися до співпраці з міжнародними організаціями, дипломатією, стати експертом з політичних питань, працювати в адміністративній і публічній сферах, в банках, фінансових організаціях і неурядових організаціях.

Викладачі з міжнародним досвідом

Здобутим у США, Канаді, Польщі, Німеччині, Норвегії, Італії, Бельгії, Австрії

Адаптивна програма

Студент сам формує свій навчальний графік

Новітні методи викладання

Проєкти, дискусії, розв’язання «кейсів», практичні заняття в міжнародних установах

Робота в невеликих групах

Оптимальна кількість студентів для якісної участи в обговореннях

Активне позаакадемічне життя

Регулярні культурні та мистецькі заходи, політичні дискусії, презентації

Онлайн/офлайн-навчання

Через пандемійну ситуацію всі курси викладають комбіновано, також і онлайн

Навчальна програма
Основні курси
40 кредитних пунктів
Компаративні погляди на деколонізацію і націєтворення 4 кредити
Порівняльні геноцидні студії: Україна в ґлобальному контексті 4 кредити
Колоніяльні та геноцидні студії: Україна в імперському контексті 4 кредити
Виклики ЄС після Брексит 4 кредити
Порівняльна політична та суспільна географія Північної Америки 4 кредити
Порівняльна політика Східної Європи: виникнення, збіжність, розбіжність 4 кредити
Вирішення конфліктів у міжнародних відносинах 4 кредити
Міжнародні відносини: критичний аналіз 4 кредити
Українські постколоніяльні студії – імперіялізм, комунізм, геноцид 4 кредити
Порівняльна політична географія Північної Америки: людина, місце, простір 4 кредити
Політика ідентичності 4 кредити
Політична філософія: вибрані питання 4 кредити
Обов’язковий курс
4 кредити
Методологія написання наукових робіт 4 кредити
Курси з додаткової спеціальності
16 кредитів
Студент обирає додаткову спеціальність на вибір: Історія, Менеджмент, Право. 4 курси для магістрантів. 16 кредитів
Елективні курси:
8 кредитів
За вибором студентів можна обирати курси з інших дисциплін. 2 курси для магістрантів. 8 кредитів
Додаткові програмні вимоги для магістрантів
Написання індивідуального проекту / або проходження практики / або вибір 1 курсу.
Правила студій
Відповідно до Болонського процесу магістерська програма УВУ побудована за кредитно-модульною системою і є 120-кредитною програмою за рівнем підготовки Master of Science/Master of Arts. Магістерська програма складається з таких частин: 10 курсів з профільної спеціальності, 5 курсів з додаткової спеціальності, 1 курс з методології, а також на вибір: або написання індивідуального дослідження / або проходження практики 2 елективні курси.
Докторська програма навчання в УВУ включає такі елементи: курси; докторську працю (дисертацію); іспит з філософії (філософський факультет і факультет україністики); і усний докторський іспит (захист або ригороз). Програма для докторантів: 7 курсів з головної спеціальності поглибленого профілю, 2 курсів – з додаткової спеціальності і окрім того методологія.
Вступ
ПЕРЕДУМОВИ ВСТУПУ

Передумовами вступу є:

 • закінчена вища освіта (ступінь бакалавра або спеціаліста для магістерських програм; ступінь магістра для докторських програм) в акредитованих університетах в одній із галузей знань, що представлені в УВУ;
 • середній бал із профілюючих дисциплін не нижчий «В» («добре» / 80 балів);
 • знання української мови (письмово та усно);
 • знання німецької або англійської мови на рівні розуміння тексту.

Знання англійської мови перевіряють під час співбесіди.

ПОРЯДОК ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

Необхідні документи:

 • Заява про прийом на навчання з зазначенням відповідного факультету (завантажити Вписовий листок для заповнення);
 • Автобіографія;
 • Дві фотографії;
 • Нотаріально завірена копія Атестату про середню освіту ;
 • Нотаріально завірена копія диплому бакалавра та маґістерського диплому з додатками до них чи диплому кандидата наук;
 • Рекомендації двох університетських професорів вищого навчального закладу, де навчався кандидат чи рекомендації працедавців;
 • Копія першої сторінки закордонного паспорту;
 • Мотиваційний лист з обґрунтуванням вибору університету, факультету, а також зазначенням сфери наукових зацікавлень (для магістратури, обсягом до 1,5 стор.); з обґрунтуванням вибору університету, обґрунтуванням отримання і застосування наукового ступеня, пропозиціями тематики і обраної наукової сфери/галузі для написання дисертації (для докторантури, обсягом до 2-3 стор.).
 • Співбесіда (лише для програми «міжнародні відносини»)

Документи для вступу просимо надсилати за декілька місяців до початку семестру або відповідного навчального блоку.

Після розгляду заяви просимо чекати на рішення приймальної комісії та готуватися до навчання.

 

ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Одноразовий внесок: 100,- євро

Плата за навчання до виконання курсових вимог (як правило, три семестри): 600,- євро за семестр.

Плата за навчання після виконання усіх курсових вимог (до завершення написання кваліфікаційної роботи роботи): 300,- євро за семестр.

Магістерський іспит, захист і диплом: 750,- євро.

Докторський іспит, захист і диплом: 1500,- євро.