Історія

Мюнхен (Online/Offline)
6 травня 2024

Опис програми

Наші магістерська та докторська програми з історії базуються на фундаменті, закладеному такими видатними професорами УВУ як М. Грушевський, Д. Дорошенко,  Н. Полонська-Василенко та ін.  

Ми допомагаємо нашим студентам вникнути в процес розвитку суспільства крізь призму минулого України як складової загальноевропейської історії.  

Студенти історії навчаються в іменитих науковців у невеликих групах, що дає можливість активно дискутувати та презентувати свої наукові дослідження. Навички, які студенти  здобудуть в УВУ, стануть в пригоді при проведенні ефективних досліджень та критичному аналізі письмових джерел. 

Програми історії в УВУ радо приймуть студентів, які цікавляться історією і бажають вільно проводити дослідження минулого. Диплом з історії, здобутий в УВУ, відкриє перед Вами двері у східноевропейські студії, порівняльну історичну науку, архівну справу. 

Викладачі з міжнародним досвідом

Здобутим у США, Канаді, Польщі, Німеччині, Норвегії, Італії, Бельгії, Австрії

Адаптивна програма

Студент сам формує свій навчальний графік

Новітні методи викладання

Проєкти, дискусії, розв’язання «кейсів», практичні заняття в міжнародних установах

Робота в невеликих групах

Оптимальна кількість студентів для якісної участи в обговореннях

Активне позаакадемічне життя

Регулярні культурні та мистецькі заходи, політичні дискусії, презентації

Онлайн/офлайн-навчання

Через пандемійну ситуацію та війну, курси викладають у гібридній формі, в тому числі і онлайн

Навчальна програма
Основні курси
40 кредитних пунктів
Культурна дипломатія України (від Давньоруської держави до сьогодення) : історія та практика 4 кредити
Степовий Кордон України на тлі світових фронтирів як опція пояснення української історії 4 кредити
Ностальгія за Візантією: сприйняття імперії на Заході та Сході Європи 4 кредити
Євреї в України, Євреї України: етнічна меншина в імперському та пост-імперському контексті 4 кредити
Перехрестя Євразії: Україна у світовій історії 4 кредити
Україна і світ: перша половина ХХ ст. (в крижаних обіймах війн і революцій 4 кредити
Колоніяльні та геноцидні студії: Україна в імперському контексті 4 кредити
Україна у першій третині ХХ ст.: Світова війна, революція, голодомор 4 кредити
Совєцькі геноцидні студії: Рафаїл Лемкін та Алєксандер Зинов’єв 4 кредити
Культурна пам´ять про Другу світову війну в Німеччині та Україні 4 кредити
Донбас у просторі міфу, війни та деокупації 4 кредити
Радянський антропологічний проект: механізм створення та практики інтеріоризації 4 кредити
Порівняльні геноцидні студії: Україна в ґлобальному контексті 4 кредити
«Історії» Михайла Грушевського: національна модель у контексті всесвітньої історії 4 кредити
Порівняльні постколоніяльні студії: виклики деколонізації та націєтворення 4 кредити
Обов’язковий курс
4 кредити
Методологія написання наукових робіт 4 кредити
Курси з додаткової спеціальності
16 кредитів / 8 кредитів
Студент обирає додаткову спеціальність на вибір: Політологія, Українська мова та література, Педагогіка, Мистецтвознавство, Філософія. 4 курси – для магістрантів, 2 курси – для докторантів. 16 кредитів / 8 кредитів
Елективні курси:
8 кредитів
За вибором студентів можна обирати курси з інших дисциплін. 2 курси для магістрантів. 8 кредитів
Додаткові програмні вимоги для магістрантів
Написання індивідуального проекту / або проходження практики / або вибір 1 курсу.
Правила студій
Відповідно до Болонського процесу магістерська програма УВУ побудована за кредитно-модульною системою і є 120-кредитною програмою за рівнем підготовки Master of Science/Master of Arts. Магістерська програма складається з таких частин: 10 курсів з профільної спеціальності, 4 курсів з додаткової спеціальності, 1 курс з методології, а також на вибір: або написання індивідуального дослідження / або проходження практики або 1 додатковий курс та 2 елективні курси.
Докторська програма навчання в УВУ включає такі елементи: курси; докторську працю (дисертацію); іспит з філософії (філософський факультет і факультет україністики); і усний докторський іспит (захист або ригороз). Програма для докторантів: 7 курсів з головної спеціальності поглибленого профілю, 2 курсів – з додаткової спеціальності і окрім того методологія.
Вступ
ПЕРЕДУМОВИ ВСТУПУ

Передумовами вступу є:

 • закінчена вища освіта (ступінь бакалавра або спеціаліста для магістерських програм; ступінь магістра для докторських програм) в акредитованих університетах в одній із галузей знань, що представлені в УВУ;
 • середній бал із профілюючих дисциплін не нижчий «В» («добре» / 80 балів);
 • знання української мови (письмово та усно);
 • знання німецької або англійської мови на рівні розуміння тексту.

 

ПОРЯДОК ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

Необхідні документи:

 • Заява про прийом на навчання з зазначенням відповідного факультету (завантажити Вписовий листок для заповнення);
 • Автобіографія;
 • Дві фотографії;
 • Нотаріально завірена копія Атестату про середню освіту ;
 • Нотаріально завірена копія диплому бакалавра та маґістерського диплому з додатками до них чи диплому кандидата наук;
 • Рекомендації двох університетських професорів вищого навчального закладу, де навчався кандидат чи рекомендації працедавців;
 • Копія першої сторінки закордонного паспорту;
 • Мотиваційний лист з обґрунтуванням вибору університету, факультету, а також зазначенням сфери наукових зацікавлень (для магістратури, обсягом до 1,5 стор.); з обґрунтуванням вибору університету, обґрунтуванням отримання і застосування наукового ступеня, пропозиціями тематики і обраної наукової сфери/галузі для написання дисертації (для докторантури, обсягом до 2-3 стор.).
 • Співбесіда (лише для програми «міжнародні відносини»)

Документи для вступу просимо надсилати за декілька місяців до початку семестру або відповідного навчального блоку.

Після розгляду заяви просимо чекати на рішення приймальної комісії та готуватися до навчання.

 

ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Одноразовий внесок: 100,- євро

Плата за навчання до виконання курсових вимог (як правило, три семестри): 600,- євро за семестр.

Плата за навчання після виконання усіх курсових вимог (до завершення написання кваліфікаційної роботи роботи): 300,- євро за семестр.

Магістерський іспит, захист і диплом: 750,- євро.

Докторський іспит, захист і диплом: 1500,- євро.