Міжнародні відносини

Мюнхен (Online/Offline)
6 травня 2024

Опис програми

Міждисциплінарна програма, що поєднує в собі політику з правом та економікою.  Залежно від обраного напрямку, студенти поглиблять свої знання із певної ділянки міжнародних відносин. Під час навчання магістранти мають змогу ознайомитися з інституціями ЕС та роботою німецьких фінансових компаній, а також вникнути в функціонування міжнародного права. Крім того в них є можливість долучитися до міжнародних наукових проєктів.

Програма передбачає спеціялізоване стажування у Німеччині або Україні для студентів, які успішно закінчать курсові вимоги та відповідають критеріям роботодавця.

Абсольвенти зможуть знайти роботу, в залежності від напрямку, у міжнародних торгівельних чи маркетингових компаніях, европейських державних інтитуціях або в правових органах.

Викладачі з міжнародним досвідом

Здобутим у США, Канаді, Польщі, Німеччині, Норвегії, Італії, Бельгії, Австрії

Адаптивна програма

Студент сам формує свій навчальний графік

Новітні методи викладання

Проєкти, дискусії, розв’язання «кейсів», практичні заняття в міжнародних установах

Робота в невеликих групах

Оптимальна кількість студентів для якісної участи в обговореннях

Активне позаакадемічне життя

Регулярні культурні та мистецькі заходи, політичні дискусії, презентації

Онлайн/офлайн-навчання

Через пандемійну ситуацію та війну всі курси викладають комбіновано, також і онлайн

Навчальна програма
Основні курси
36 кредитних пунктів
Міжнародний бізнес 4 кредити
Корпоративне управління фінансів 4 кредити
Міжнародний маркетинг 4 кредити
Корпоративна стратегія 4 кредити
Гроші і банки 4 кредити
Міжнародне публічне право 4 кредити
Міжнародні корпоративні фінанси 4 кредити
Міжнародний комерційний арбітраж 4 кредити
Міжнародне екологічне право 4 кредити
Міжнародне фінансове право 4 кредити
Міжнародне договірне право 4 кредити
Європейське право 4 кредити
Порівняльні геноцидні студії: Україна в ґлобальному контексті 4 кредити
Виклики ЄС після Брексит 4 кредити
Колоніяльні та геноцидні студії: Україна в імперському контексті 4 кредити
Порівняльна політична та суспільна географія Північної Америки 4 кредити
Порівняльна політика Східної Європи: виникнення, збіжність, розбіжність 4 кредити
Вирішення конфліктів у міжнародних відносинах 4 кредити
Міжнародні відносини: критичний аналіз 4 кредити
Українські постколоніяльні студії – імперіялізм, комунізм, геноцид 4 кредити
Обов’язковий курс
12 кредитів
Методологія написання наукових робіт 4 кредити
Макроекономіка 4 кредити
Mікроекономіка 4 кредити
Курси з додаткової спеціальності
16 кредитів
Студент обирає додаткову спеціальність на вибір: Право, Політологія, Менеджмент. З цієї спеціальності: 4 курси – для магістрантів. 16 кредитів
Додаткові програмні вимоги для магістрантів
Проходження практики та 1 курс в обраній спеціалізації/ або вибір 2 курсів в обраній спеціалізації.
Правила студій
Студенти, які будуть зараховані на програму „Міжнародні відносини” повинні обов’язково дотримуватися таких курсових вимог: 3 основні модулі, 9 трек модулів, а також 4 додаткові модулі з бізнес економіки, міжнародного
права або політичних наук. По завершенні курсових вимог студенти здають іспит, після чого приступають до написання магістерської роботи.
Вступ
ПЕРЕДУМОВИ ВСТУПУ

Передумовами вступу є:

 • закінчена вища освіта (ступінь бакалавра або спеціаліста для магістерських програм; ступінь магістра для докторських програм) в акредитованих університетах в одній із галузей знань, що представлені в УВУ;
 • середній бал із профілюючих дисциплін не нижчий «В» («добре» / 80 балів);
 • знання української мови (письмово та усно);
 • знання німецької або англійської мови на рівні розуміння тексту.

На міжнародні відносини можуть подавати документи випускники напрямків міжнародна економіка, політологія, міжнародне право, міжнародні відносини.

Знання англійської мови перевіряють під час співбесіди.

ПОРЯДОК ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

Необхідні документи:

 • Заява про прийом на навчання з зазначенням відповідного факультету (завантажити Вписовий листок для заповнення);
 • Автобіографія;
 • Дві фотографії;
 • Нотаріально завірена копія Атестату про середню освіту ;
 • Нотаріально завірена копія диплому бакалавра та маґістерського диплому з додатками до них чи диплому кандидата наук;
 • Рекомендації двох університетських професорів вищого навчального закладу, де навчався кандидат чи рекомендації працедавців;
 • Копія першої сторінки закордонного паспорту;
 • Мотиваційний лист з обґрунтуванням вибору університету, факультету, а також зазначенням сфери наукових зацікавлень (обсягом до 1,5 стор.).
 • Співбесіда (лише для програми «міжнародні відносини»)

Документи для вступу просимо надсилати за декілька місяців до початку семестру або відповідного навчального блоку.

Після розгляду заяви просимо чекати на рішення приймальної комісії та готуватися до навчання.

 

ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Одноразовий внесок: 100,- євро

Плата за навчання до виконання курсових вимог (як правило, три семестри): 600,- євро за семестр.

Плата за навчання після виконання усіх курсових вимог (до завершення написання кваліфікаційної роботи роботи): 300,- євро за семестр.

Магістерський іспит, захист і диплом: 750,- євро.

Докторський іспит, захист і диплом: 1500,- євро.