Факультет україністики

проф. Тамара Гундорова
Деканеса ФУ
Факультет україністики Вільного Українського університету, який засновано 1991 року, на сьогодні є єдиною в Європі інституцією, що має розвинену програму з україністики. Навчання відбувається українською і частково німецькою мовами.

Викладацький склад факультету складається з відомих вчених та професорів із різних країн світу – Німеччини, України, Польщі, Італії, Чехії, США, Канади та ін. На факультеті викладали і викладають такі відомі професори, як Леонід Рудницький, Альберт Кіпа, Ігор Качуровський, Джованна Броджі, Ярослава Мельник Богдана Криса, Тамара Гундорова, Владислав Верстюк, Александр Кратохвіль, Олена Стяжкіна, Оксана Кісь та інші. Особливістю української програми є залучення до викладання не лише професорів університетів, але і науковців, що репрезентують сучасну академічну науку в галузі гуманітаристики та україністики. Акцент робиться на використанні порівняльних підходів і представлення україністики в компаративних зв’язках з аналогічними явищами і процесами в інших європейських країнах.

На факультеті започаткована міждисциплінарна магістерська програма, де студенти мають змогу отримувати знання з різних наукових дисциплін – історії України, української літератури, мовознавства.

Оскільки в УВУ має великі рукописні архіви і фонди, викладання і робота зі студентами передбачає залучення студентів до роботи над архівними матеріалами.