Менеджмент підприємств та організацій

Мюнхен (Online/Offline)
6 травня 2024

Опис програми

Програма “Менеджмент підприємств” включає глобальний огляд теорії та практики менеджменту. Наш викладацький склад формують експерти зі США, Канади, Швайцарії, Німеччини і України з міжнародним досвідом викладання. Студенти знайомляться з особливостями економічних систем ЕС, Великобританії та США. Ці знання дають їм міцну основу для роботи в різних бізнес-середовищах. 

Навчальна програма складається з основних та факультативних курсів із стратегічного планування, психології управління, фінансових інструментів, розширеного обліку, маркетингового моделювання та аналізу розміщення бізнесу. 

Під час навчання студенти можуть стажуватися в німецькому приватному чи державному секторах. Після завершення студій студенти мають змогу знайти роботу як і в освітньому, бізнесовому чи громадському секторах, так і в галузях управління людськими ресурсами, фінансами, маркетинговими стратегіями та аналізу. 

Викладачі з міжнародним досвідом

Здобутим у США, Канаді, Польщі, Німеччині, Норвегії, Італії, Бельгії, Австрії

Адаптивна програма

Студент сам формує свій навчальний графік

Новітні методи викладання

Проєкти, дискусії, розв’язання «кейсів», практичні заняття в міжнародних установах

Робота в невеликих групах

Оптимальна кількість студентів для якісної участи в обговореннях

Активне позаакадемічне життя

Регулярні культурні та мистецькі заходи, політичні дискусії, презентації

Онлайн/оффлайн-навчання

Через пандемійну ситуацію та війну, курси викладають у гібридній формі, в тому числі і онлайн

Навчальна програма
Основні курси
40 кредитних пунктів
Бізнесова статистика 4 кредити
Фінанси 4 кредити
Менеджмент 4 кредити
Стратегічний менеджмент 4 кредити
Корпоративна стратегія 4 кредити
Поведінковий менеджмент 4 кредити
Ділова психологія 4 кредити
Маркетинг 4 кредити
Маркетинг симуляція 4 кредити
Гроші і Банки 4 кредити
Бухгалтерський облік 4 кредити
Міжнародний бізнес 4 кредити
Просторова економіка сталого розвитку 4 кредити
Обов’язковий курс
4 кредити
Методологія написання наукових робіт 4 кредити
Курси з додаткової спеціальності
16 кредитів / 8 кредитів
Студент обирає додаткову спеціальність на вибір: Право, Психологія. 4 курси – для магістрантів, 2 курси – для докторантів. 16 кредитів / 8 кредитів
Елективні курси
8 кредитів
За вибором студентів можна обирати курси з інших дисциплін. 2 курси для магістрантів. 8 кредитів
Додаткові програмні вимоги для магістрантів
Написання індивідуального проекту / або проходження практики / або вибір 1 курсу.
Правила студій
Відповідно до Болонського процесу магістерська програма УВУ побудована за кредитно-модульною системою і є 120-кредитною програмою за рівнем підготовки Master of Science/Master of Arts. Магістерська програма складається з таких частин: 10 курсів з профільної спеціальності, 4 курсів з додаткової спеціальності, 1 курс з методології, а також на вибір: або написання індивідуального дослідження / або проходження практики або 1 додатковий курс та 2 елективні курси.
Докторська програма навчання в УВУ включає такі елементи: курси; докторську працю (дисертацію); іспит з філософії (філософський факультет і факультет україністики); і усний докторський іспит (захист або ригороз). Програма для докторантів: 7 курсів з головної спеціальності поглибленого профілю, 2 курсів – з додаткової спеціальності і окрім того методологія.
Вступ
ПЕРЕДУМОВИ ВСТУПУ

Передумовами вступу є:

 • закінчена вища освіта (ступінь бакалавра або спеціаліста для магістерських програм; ступінь магістра для докторських програм) в акредитованих університетах в одній із галузей знань, що представлені в УВУ;
 • середній бал із профілюючих дисциплін не нижчий «В» («добре» / 80 балів);
 • знання української мови (письмово та усно);
 • знання німецької або англійської мови на рівні розуміння тексту.

Для докторантів усіх – наявність пропозицій до тематики і обраної наукової сфери/галузі для написання дисертації (подається у мотиваційному листі або окремій заяві Декану/Ректору)

ПОРЯДОК ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

Необхідні документи:

 • Заява про прийом на навчання з зазначенням відповідного факультету (завантажити Вписовий листок для заповнення);
 • Автобіографія;
 • Дві фотографії;
 • Нотаріально завірена копія Атестату про середню освіту ;
 • Нотаріально завірена копія диплому бакалавра та маґістерського диплому з додатками до них чи диплому кандидата наук;
 • Рекомендації двох університетських професорів вищого навчального закладу, де навчався кандидат чи рекомендації працедавців;
 • Копія першої сторінки закордонного паспорту;
 • Мотиваційний лист з обґрунтуванням вибору університету, факультету, а також зазначенням сфери наукових зацікавлень (для магістратури, обсягом до 1,5 стор.); з обґрунтуванням вибору університету, обґрунтуванням отримання і застосування наукового ступеня, пропозиціями тематики і обраної наукової сфери/галузі для написання дисертації (для докторантури, обсягом до 2-3 стор.).
 • Співбесіда (лише для програми «міжнародні відносини»)

Документи для вступу просимо надсилати за декілька місяців до початку семестру або відповідного навчального блоку.

Після розгляду заяви просимо чекати на рішення приймальної комісії та готуватися до навчання.

 

ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Одноразовий внесок: 100,- євро

Плата за навчання до виконання курсових вимог (як правило, три семестри): 600,- євро за семестр.

Плата за навчання після виконання усіх курсових вимог (до завершення написання кваліфікаційної роботи роботи): 300,- євро за семестр.

Магістерський іспит, захист і диплом: 750,- євро.

Докторський іспит, захист і диплом: 1500,- євро.