Вступнику

Основними передумовами вступу є:

 1. закінчена вища освіта (ступінь бакалавра або спеціаліста для магістерських програм; ступінь магістра для докторських програм) в акредитованих університетах в одній із галузей знань, що представлені в УВУ;
 2. середній бал із профілюючих дисциплін не нижче «В» («добре» / 80 балів);
 3. знання української мови (письмово та усно);
 4. знання німецької або англійської мови на рівні розуміння тексту.

Напрямок міжнародні відносини – для випускників напрямків політологія, міжнародне право, міжнародна економіка.

Напрямок міжнародні відносини – знання англійської мови перевіряють під час співбесіди або через надання мовного сертифікату.

 

ПОРЯДОК ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

Необхідні документи:

 1. Заява про прийом на навчання з зазначенням відповідного факультету (завантажити Вписовий лист-анкета);
 2. Автобіографія;
 3. 1 фотографіїя (розмір 3,5х4,5)
 4. Нотаріально завірена копія Атестату про середню освіту ;
 5. Нотаріально завірена копія диплому бакалавра і/чи магістерського диплому (для докторантури) з додатками до них, або диплому кандидата наук;
 6. Рекомендації двох університетських професорів/доцентів вищого навчального закладу, де навчався кандидат, чи рекомендації працедавців;
 7. Копія першої сторінки закордонного паспорту;
 8. Мотиваційний лист з обґрунтуванням вибору університету, факультету, а також зазначенням сфери наукових зацікавлень (обсягом до 1,5 стор.).
 9. Співбесіда (лише для програми «міжнародні відносини»)

Документи для вступу потрібно надсилати заздалегідь (за декілька тижнів) до початку семестру чи навчального блоку поштою або в електронному варіанті на електронну адресу studium@ufu-muenchen.de або подавати особисто.


Після отримання повного пакету документів, справа
буде розглянена деканом або ректором впродовж 2-3 тижнів. Після цього вас буде проінформовано електронною поштою про зарахування/незарахування до університету.

Після отримання заяви просимо чекати на рішення приймальної комісії та готуватися до навчання.

 

ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Одноразовий внесок: 100,- євро

Плата за навчання до виконання курсових вимог (як правило, три семестри): 600,- євро за семестр.

Плата за навчання після виконання усіх курсових вимог (до завершення написання кваліфікаційної роботи роботи): 300,- євро за семестр.

Магістерський іспит, захист і диплом: 750,- євро.

Докторський іспит, захист і диплом: 1500,- євро.

Банківські реквізити для оплати:

Empfänger: Ukrainische Freie Universität

Bank: HypoVereinsbank München

IBAN: DE44700202704410200088

BIC (SWIFT): HYVEDEMMXXX

Verwendungszweck: Studiengebühr WS 2022-2023 (для оплати за Зимовий семестр)

Studiengebühr SS 2023 (для оплати за Літній семестр)