Вступнику

Основними передумовами вступу є:

 1. закінчена вища освіта (ступінь бакалавра/спеціаліста для магістерських програм; ступінь бакалавра і магістра для докторських програм) в акредитованих університетах, що відповідає спеціалізаціям чи галузям знань, що представлені в УВУ;
 2. середній бал із профілюючих дисциплін не нижче «В» (« дуже добре» / 80 балів);
 3. знання української мови (письмово та усно);
 4. знання німецької або англійської мови на середньому рівні.

Для докторантів усіх спеціальностей – наявність пропозицій до тематики і обраної наукової сфери/галузі для написання дисертації (подається у мотиваційному листі або окремій заяві Декану/Ректору).

Увага! Диплом спеціаліста згідно німецького законодавства, а відтак і правил вступу УВУ, не прирівнюється до магістерського ступеня.

Напрямок міжнародні відносини – для випускників напрямків політологія, міжнародне право, міжнародна економіка.

Напрямок міжнародні відносини – знання англійської мови перевіряють під час співбесіди або через надання мовного сертифікату.

 

ПОРЯДОК ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

Необхідні документи:

 1. Заява про прийом на навчання з зазначенням відповідного факультету (завантажити Вписовий лист-анкета);
 2. Автобіографія;
 3. 1 фотографіїя (розмір 3,5х4,5)
 4. Нотаріально завірена копія Атестату про середню освіту ;
 5. Нотаріально завірена копія диплому бакалавра/спеціаліста (для магістратури) бакалавра і магістерського диплому (для докторантури) з додатками до них, або диплому кандидата наук;
 6. Рекомендації двох університетських професорів/доцентів вищого навчального закладу, де навчався кандидат, чи рекомендації працедавців;
 7. Копія першої сторінки закордонного паспорту;
 8. Мотиваційний лист з обґрунтуванням вибору університету, факультету, а також зазначенням сфери наукових зацікавлень (для магістратури, обсягом до 1,5 стор.); з обґрунтуванням вибору університету, обґрунтуванням отримання і застосування наукового ступеня, пропозиціями тематики і обраної наукової сфери/галузі для написання дисертації (для докторантури, обсягом до 2-3 стор.).
 9. Співбесіда (для програми «міжнародні відносини», евентуально і для інших програм)

Документи для вступу потрібно надсилати заздалегідь (за декілька тижнів) до початку семестру чи навчального блоку поштою або в електронному варіанті на електронну адресу studium@ufu-muenchen.de або подавати особисто.


Після отримання повного пакету документів, справа
буде розглянена деканом або ректором впродовж 2-4 тижнів. Після цього вас буде проінформовано електронною поштою про зарахування/незарахування до університету.

Після отримання заяви просимо чекати на рішення приймальної комісії та готуватися до навчання.

 

ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Одноразовий внесок: 100,- євро

Плата за навчання до виконання курсових вимог (як правило, три семестри): 600,- євро за семестр.

Плата за навчання після виконання усіх курсових вимог (до завершення написання кваліфікаційної роботи роботи): 300,- євро за семестр.

Студентський внесок у Studierendenwerk: 85,- євро за семестр.

Магістерський іспит, захист і диплом: 750,- євро.

Докторський іспит, захист і диплом: 1500,- євро.

Банківські реквізити для оплати:

Empfänger: Ukrainische Freie Universität

Bank: HypoVereinsbank München

IBAN: DE44700202704410200088

BIC (SWIFT): HYVEDEMMXXX

Verwendungszweck: Studiengebühr WS 2023-2024 (для оплати за Зимовий семестр)

Studiengebühr SS 2024 (для оплати за Літній семестр)

Реквізити для Studierendenwerk:

Отримувач: Freunde der Ukrainischen Freien Universität e.V.
Deutsche Bank München
Номер рахунку: 299994400
BLZ: 700 700 10
IBAN: DE77 7007 0010 0299 9944 00
BIC (SWIFT): DEUTDEMMXXX

Призначення платежу: Studierendenwerk, прізвище ім’я, номер імматрикуляції.