Педагогіка

Мюнхен (Online/Offline)
6 травня 2024

Опис програми

Педагогічна спеціальність в УВУ належить до однієї з найпопулярніших. Лекції на програмі проводять викладачі з практичним досвідом з  України, Німеччини, США, і Канади. Об’єктом занять обрано виклики перед сучасною педагогікою, зокрема інклюзивна освіта, навчання дітей мігрантів та біженців, сучасні підходи до викладання у школі, закладах позашкільної освіти. 

Випускники програми «Педагогіка» можуть розраховувати на роботу в дитсадках, школах, групах продовженого дня та інших педагогічних інституціях Німеччини, а також неурядових організацій з фокусом на молодь. Крім того, випускники можуть претендувати на вакансії у сфері соціальної роботи.

Викладачі з міжнародним досвідом

Здобутим у США, Канаді, Польщі, Німеччині, Норвегії, Італії, Бельгії, Австрії

Адаптивна програма

Студент сам формує свій навчальний графік

Новітні методи викладання

Проєкти, дискусії, розв’язання «кейсів», практичні заняття в міжнародних установах

Робота в невеликих групах

Оптимальна кількість студентів для якісної участи в обговореннях

Активне позаакадемічне життя

Регулярні культурні та мистецькі заходи, політичні дискусії, презентації

Онлайн/офлайн-навчання

Через пандемійну ситуацію та війну всі курси викладають комбіновано, також і онлайн

Навчальна програма
Основні курси
40 кредитних пунктів
Філософія освіти 4 кредити
Особистості розвитку педагогічних теорій та освіти європейських країн 4 кредити
Порівняльна педагогіка 4 кредити
Стратегії реформування загальної середньої освіти Німеччини та України у другій половині ХХ ст. - початок ХХІ ст. (порівняльний контекст) 4 кредити
Інтеграція молодих мігрантів та біженців у навчальних закладах Німеччини: виклики для педагогіки 4 кредити
Соціальна педагогіка та соціальна робота у Німеччині 4 кредити
Інклюзивна освіта 4 кредити
Педагогічні конфлікти: причини, стратегії поведінки, розв’язання 4 кредити
Дидактика школи 4 кредити
Обов’язковий курс:
4 кредити
Методологія написання наукових робіт 4 кредити
Курси з додаткової спеціальності:
16 кредитів / 8 кредитів
Студент обирає додаткову спеціальність на вибір: Психологія, Історія, Українська мова та література, Мистецтвознавство, Філософія. 4 курси – для магістрантів, 2 курси – для докторантів. 16 кредитів / 8 кредитів
Елективні курси:
8 кредитів
За вибором студентів можна обирати курси з інших дисциплін. 2 курси для магістрантів. 8 кредитів
Додаткові програмні вимоги для магістрантів:
Написання індивідуального проекту / або проходження практики / або вибір 1 курсу.
Правила студій
Відповідно до Болонського процесу магістерська програма УВУ побудована за кредитно-модульною системою і є 120-кредитною програмою за рівнем підготовки Master of Science/Master of Arts. Магістерська програма складається з таких частин: 10 курсів з профільної спеціальності, 4 курсів з додаткової спеціальності, 1 курс з методології, а також на вибір: або написання індивідуального дослідження / або проходження практики або 1 додатковий курс та 2 елективні курси.
Докторська програма навчання в УВУ включає такі елементи: курси; докторську працю (дисертацію); іспит з філософії (філософський факультет і факультет україністики); і усний докторський іспит (захист або ригороз). Програма для докторантів: 7 курсів з головної спеціальності поглибленого профілю, 2 курсів – з додаткової спеціальності і окрім того методологія.
Вступ
ПЕРЕДУМОВИ ВСТУПУ

Передумовами вступу є:

 • закінчена вища освіта (ступінь бакалавра або спеціаліста для магістерських програм; ступінь магістра для докторських програм) в акредитованих університетах в одній із галузей знань, що представлені в УВУ;
 • середній бал із профілюючих дисциплін не нижчий «В» («добре» / 80 балів);
 • знання української мови (письмово та усно);
 • знання німецької або англійської мови на рівні розуміння тексту.

Знання англійської мови перевіряють під час співбесіди.

ПОРЯДОК ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

Необхідні документи:

 • Заява про прийом на навчання з зазначенням відповідного факультету (завантажити Вписовий листок для заповнення);
 • Автобіографія;
 • Дві фотографії;
 • Нотаріально завірена копія Атестату про середню освіту ;
 • Нотаріально завірена копія диплому бакалавра та маґістерського диплому з додатками до них чи диплому кандидата наук;
 • Рекомендації двох університетських професорів вищого навчального закладу, де навчався кандидат чи рекомендації працедавців;
 • Копія першої сторінки закордонного паспорту;
 • Мотиваційний лист з обґрунтуванням вибору університету, факультету, а також зазначенням сфери наукових зацікавлень (для магістратури, обсягом до 1,5 стор.); з обґрунтуванням вибору університету, обґрунтуванням отримання і застосування наукового ступеня, пропозиціями тематики і обраної наукової сфери/галузі для написання дисертації (для докторантури, обсягом до 2-3 стор.).
 • Співбесіда (лише для програми «міжнародні відносини»)

Документи для вступу просимо надсилати за декілька місяців до початку семестру або відповідного навчального блоку.

Після розгляду заяви просимо чекати на рішення приймальної комісії та готуватися до навчання.

 

ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Одноразовий внесок: 100,- євро

Плата за навчання до виконання курсових вимог (як правило, три семестри): 600,- євро за семестр.

Плата за навчання після виконання усіх курсових вимог (до завершення написання кваліфікаційної роботи роботи): 300,- євро за семестр.

Магістерський іспит, захист і диплом: 750,- євро.

Докторський іспит, захист і диплом: 1500,- євро.