Міжнародне право

Мюнхен (Online/Offline)
6 травня 2024

Опис програми

 Правнича спеціальність належить до найдавніших в Українському Вільному Університеті. Змінювалися закони в державах світу, але прагнення до верховенства права залишилося незмінним. Навчальна програма «Міжнародне право» продовжує цю столітню традицію, доповнивши її модерними підходами. Ви дізнаєтеся, як функціонує міжнародно-правова система, правова система Евросоюзу, зрозумієте механізми бізнесового права та регулювання прав людини в ЕС та Раді Европи. Всі викладачі програми володіють практичним досвідом у певній галузі міжнародного права. Кожен/кожна з них працює у сфері права і часто безпосередньо залучений/залучена до законотворення. По закінченні навчання студенти мають можливість пройти практику в інституціях Евросоюзу чи в німецьких фірмах.

Викладачі з міжнародним досвідом

Здобутим у США, Канаді, Польщі, Німеччині, Норвегії, Італії, Бельгії, Австрії

Адаптивна програма

Студент сам формує свій навчальний графік

Новітні методи викладання

Проєкти, дискусії, розв’язання «кейсів», практичні заняття в міжнародних установах

Робота в невеликих групах

Оптимальна кількість студентів для якісної участи в обговореннях

Активне позаакадемічне життя

Регулярні культурні та мистецькі заходи, політичні дискусії, презентації

Онлайн/офлайн-навчання

Через пандемійну ситуацію та війну всі курси викладають комбіновано, також і онлайн

Навчальна програма
Основні курси
40 кредитних пунктів
Правові системи сучасності 4 кредити
Міжнародне публічне право 4 кредити
Право ЄС 4 кредити
Міжнародне конституційне право 4 кредити
Право міжнародних договорів 4 кредити
Міжнародне довкільне право 4 кредити
Вирішення міжнародних конфліктів 4 кредити
Суверенітет в міжнародному і європейському праві 4 кредити
Міжнародне контрактове право 4 кредити
Міжнародний комерційний арбітраж 4 кредити
Міжнародні корпоративні фінанси 4 кредити
Міжнародні бізнесові трансакції 4 кредити
Міжнародне інвестиційне право і фінансовий арбітраж 4 кредити
Міжнародне фінансове право 4 кредити
Міжнародний захист прав людини 4 кредити
Верховенство права в сучасній Україні 4 кредити
Права та свободи біженців та шукачів притулку в ЄС 4 кредити
Проблеми обмеження здійснення прав людини у державах сталої демократії та в Україні 4 кредити
Виборче право та виборчі системи в ЄС та Україні 4 кредити
Обов’язковий курс
4 кредити
Методологія написання наукових робіт 4 кредити
Курси з додаткової спеціальності
16 кредитів / 8 кредитів
Студент обирає додаткову спеціальність на вибір: Політологія, Менеджмент, Історія. 4 курси – для магістрантів, 2 курси – для докторантів. 16 кредитів / 8 кредитів
Елективні курси
8 кредитів
За вибором студентів можна обирати курси з інших дисциплін. 2 курси для магістрантів. 8 кредитів
Додаткові програмні вимоги для магістрантів
Написання індивідуального проекту / або проходження практики / або вибір 1 курсу.
Правила студій
Відповідно до Болонського процесу магістерська програма УВУ побудована за кредитно-модульною системою і є 120-кредитною програмою за рівнем підготовки Master of Science/Master of Arts. Магістерська програма складається з таких частин: 10 курсів з профільної спеціальності, 4 курсів з додаткової спеціальності, 1 курс з методології, а також на вибір: або написання індивідуального дослідження / або проходження практики або 1 додатковий курс та 2 елективні курси..
Докторська програма навчання в УВУ включає такі елементи: курси; докторську працю (дисертацію); іспит з філософії (філософський факультет і факультет україністики); і усний докторський іспит (захист або ригороз). Програма для докторантів: 7 курсів з головної спеціальності поглибленого профілю, 2 курсів – з додаткової спеціальності і окрім того методологія.
Вступ
ПЕРЕДУМОВИ ВСТУПУ

Передумовами вступу є:

 1. закінчена вища освіта (ступінь бакалавра/спеціаліста для магістерських програм; ступінь бакалавра і магістра для докторських програм) в акредитованих університетах, що відповідає спеціалізаціям чи галузям знань, що представлені в УВУ;
 2. середній бал із профілюючих дисциплін не нижче «В» (« дуже добре» / 80 балів);
 3. знання української мови (письмово та усно);
 4. знання німецької або англійської мови на середньому рівні.

Для докторантів усіх спеціальностей – наявність пропозицій до тематики і обраної наукової сфери/галузі для написання дисертації (подається у мотиваційному листі або окремій заяві Декану/Ректору).

Увага! Диплом спеціаліста згідно німецького законодавства, а відтак і правил вступу УВУ, не прирівнюється до магістерського ступеня.

ПОРЯДОК ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

Необхідні документи:

 • Заява про прийом на навчання з зазначенням відповідного факультету (завантажити Вписовий листок для заповнення);
 • Автобіографія;
 • Дві фотографії;
 • Нотаріально завірена копія Атестату про середню освіту ;
 • Нотаріально завірена копія диплому бакалавра та маґістерського диплому з додатками до них чи диплому кандидата наук;
 • Рекомендації двох університетських професорів вищого навчального закладу, де навчався кандидат чи рекомендації працедавців;
 • Копія першої сторінки закордонного паспорту;
 • Мотиваційний лист з обґрунтуванням вибору університету, факультету, а також зазначенням сфери наукових зацікавлень (для магістратури, обсягом до 1,5 стор.); з обґрунтуванням вибору університету, обґрунтуванням отримання і застосування наукового ступеня, пропозиціями тематики і обраної наукової сфери/галузі для написання дисертації (для докторантури, обсягом до 2-3 стор.).
 • Співбесіда (лише для програми «міжнародні відносини»)

Документи для вступу просимо надсилати за декілька місяців до початку семестру або відповідного навчального блоку.

Після розгляду заяви просимо чекати на рішення приймальної комісії та готуватися до навчання.

 

ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Одноразовий внесок: 100,- євро

Плата за навчання до виконання курсових вимог (як правило, три семестри): 600,- євро за семестр.

Плата за навчання після виконання усіх курсових вимог (до завершення написання кваліфікаційної роботи роботи): 300,- євро за семестр.

Магістерський іспит, захист і диплом: 750,- євро.

Докторський іспит, захист і диплом: 1500,- євро.