Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Загальна інформація


Бібліотека

Бібліотека Українського Вільного Університету в Мюнхені – одна з найважливіших українських культурних цінностей в Європі. Фонди бібліотеки налічують понад 30 тисяч книжок і періодичних видань. 1991 р. комісія Міністерства внутрішних справ Німеччини визнала бібліотеку УВУ найважливішим джерелом україністики в німецькомовному світі.

001 KL

У бібліотеці УВУ зберігається ряд стародруків («Compendium Juris...» (1717), «Delineatio historiae ivris civilis romani et germanici» (1766), «Abriss der Wissenschaftskunde und Metodologie der Rechtsgelehrsamkeit» (1797)), а також чимало раритетних видань україніки, зокрема, двотомна історія України, видана в Парижі 1788 р. («Annales, de la Petite-Russie; ou Histoire des Cosagues-Saporogues et des cosagues de L’Ukraine...»), історія України німецькою мовою Йоганна Крістіана Енґеля (1796), «Die österreichisch-ungarische Monarchie in Word und Bild. Galizien» (Відень, 1898),«Allgemeines Landes Gezetz und Regierungsblatt für das Kronland Bukowina» (1851),«История воссоединения Руси» П.Куліша (СПб., 1874), «Собрание сочинений Н.И.Костомарова» (СПб., 1905, 1906), першовидання «Історії України-Руси» М.Грушевського, «Словарь української мови» Бориса Грінченка (Київ, 1909, т.1–4), «Кобзаря» Тараса Шевченка (Прага, 1876), « «Письма П.А.Кулиша» (Київ, 1899), ряд першовидань І.Франка, С.Коваліва та ін.).

Особливий фонд книгозбірні УВУ найповніша в світі колекція періодики, виданої в таборах переміщених осіб після Другої світової війни, видання численних українських видавництв Європи й Північної Америки, таких, зокрема, як: «Українське слово», «На горі», «Сучасність», «Говерля», «Орлик», «Дніпрова хвиля», «Гомін України»,  «Сучасна Україна», «Червона Калина», «Пробоєм», «Заграва», «Тризуб», «Смолоскип», «Пробоєм», а також видання Українського Вільного Університету, серійні видання й монографічні в тому числі.

Книгозбірня УВУ формувалася впродовж кількох десятиліть багатьма людьми й інституціями, збагачувалась і збагачується далі їхніми щедрими, не раз воістину княжими дарами.


Архів

Архів Українського вільного університету – найбільше зібрання інституційних, особових, приватних та пресових архівних матеріалів, створюваних університетом та установами поза сферою його впливу та діяльности. Його заснування збігається з датою відкриття Українського вільного університету, 17 січня 1921 р.

Загальне комплектування і формування архіву УВУ пов’язане з діяльністю УВУ як навчального закладу та наукової інституції, засвідчують періоди: віденський (1921 р.), празький (вересень 1921–1944 рр.) та мюнхенський (з 1945 р. і дотепер). Умовно поділяється на власні створювані архівні матеріали та установ і осіб, які склали свої архіви на збереження в Архів Українського вільного університету. Архів часто переміщався і у зв’язку з різними історичними обставинами втрачав свій склад.

Увесь документальний склад архіву УВУ умовно можна поділити на дві значні частини, а саме на архів, що виник унаслідок діяльности університету і відновлення його діяльности у Мюнхені (234 теки, 44 назви справ), також розрізнені архівні фонди українських повоєнних інституцій й окремих діячів українського еміграційного життя у Західній Європі у міжвоєнний період, які потрапили на збереження в архів УВУ. До останнього насамперед належать матеріали Центрального союзу українського студентства за 1922-1937 рр., Союзу українських студентських організацій у Німеччині і м. Данцінґу (1922-1928 рр.) та Українського студентського товариства в Берліні (1931-1941 рр).

Серед українських інституцій, архіви яких зберігаються в УВУ, Братство дивізійників, Братство колишніх вояків УПА, Комітет допомоги українському студенству, Організація українських націоналістів, Наукове товариство ім. Шевченка в Європі, Світовий конґрес вільних українців, Союз українських воєнних інвалідів, Союз українських журналістів, Український інтернат „Рідна Школа“ у Мюнхені, Центральне представництво української еміграції в Німеччині та ін. Окрему підгрупу цієї частини архівів складають матеріали т.зв. „таборових архівів“, до яких входить також „найповніша у світі колекція таборової преси“, яку видавали українці у різних Таборах для переміщених осіб на території Німеччини та Австрії в 1945–1951 рр., а також комплект часопису полонених українців „Розсвіт“, який видавався Гуртком прихильників Союзу Визволення України у таборі „Раштат“ у 1916-1917 рр.

Нині у стінах архіву УВУ зберігається також понад 60 особових фондів чи їх розрізнених частин, а саме О. Баранів (15 тек), М. Гоцій (53 теки), В. Державин (23 теки), П. Зайцев (8 тек), Г. Крук (9 тек), О. Кульчицький (5 тек), З. Пеленський (4 теки), Д. Олянич (30 тек), Н. Полонська-Василенко (10 тек), В. Янів (15 тек), П. Курінний (2 теки), І. Мірчук (2 теки), В. Маруняк (2 теки) та ін. Частково описані фонди Н. Полонської-Василенко, П. Курінного, О. Оглоблина, І. Мірчука, З. Кузелі, В. Державина тощо.

У тематичних колекціях можна, наприклад, знайти автографи О. Кобилянської, Б. Лепкого, Д. Чижевського, В. Блаватського, С. Барана, матеріали про Голодомор 1932-1933 рр., колекцію з історії українського мистецького життя в Західній Європі 1930-1990 рр., матеріали до ЕУ та ЕУД, документи до 1000-ліття Хрещення України-Руси та інші цікаві збірки.

НОВІ ВИДАННЯ УВУ

Дмитро Чижевський. Грецька філософія до Платона: Хрестоматія І

DSC02549 OK KL

Дмитро Чижевський. Грецька філософія до Платона: Хрестоматія І Передмова Роланда Піча. - Мюнхен, 2015. - Х+З86 с.