Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Філософський факультет


Філософський факультет

На філософському факультеті Українського вільного університету на маґістерських і докторських студіях, окрім циклу дисциплін із філософії, студенти мають змогу також поглиблювати свої знання з порівняльного літературознавства, педагогіки, психології та інших дисциплін гуманітарного циклу.

IMG 2200 CRP OK

Лекції та семінари провідних фахівців із цієї царини з України, країн Євросоюзу, США, Канади, змога писати маґістерські та докторські роботи під керівництвом відомих вчених, які сповідують плюралістичні підходи до осмислення тої чи тої наукової проблематики, можливість брати участь у наукових форумах із філософської проблематики, які проходять у Німеччині (насамперед), а також набувати практичного досвіду в педагогічних закладах різного рівня Мюнхена (для студентів, профілюючою дисципліною яких є педагогіка), роблять студії на філософському факультеті привабливими для багатьох студентів.

НОВІ ВИДАННЯ УВУ

ACADEMIA IUNIORA. Збірник наукових праць. Вип. 2

ScanImage080 OK KL

ACADEMIA IUNIORA. Збірник наукових праць. Вип. 2. - Мюнхен: Український Вільний Університет, 2015. - 252 с.