Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Історія

Короткий огляд історії УВУ

Український Вільний Університет засновано 17 січня 1921 р. у Відні, столиці Австрії. Восени того ж року Університет перенесено до Праги, столиці Чехо-Словацької Республіки. Ініціаторами заснування приватного українського університету за межами України були такі видатні вчені, як О.Колесса, І.Горбачевський, С.Дністрянський, М.Грушевський. У Празі Університет одержав приміщення й фінансову підтримку від уряду Чехо-Словацької Республіки, від президента Томаша Масарика зокрема. На той час у Празі проживала значна кількість українських професорів, вчених та студентів, і це сприяло розвиткові Університету. В Університеті відкрито два факультети – філософічний і правничо-економічний (така структура зберігалася до 1999 р., коли органічно в структуру Університету вписався й факультет україністики).  На перший семестр в УВУ записалося понад 700 слухачів. До першого сенату УВУ ввійшли О.Колесса, С.Смаль-Стоцький, Д.Антонович, С.Дністрянський, В.Старосольський. До складу Професорської колегії ввійшли визначні українські учені.

6

Група професорів УВУ в Празі, 1926 р.

Після Другої світової війни УВУ відновив свою діяльність у Мюнхені (Баварія). До Мюнхена після, по суті, розгрому УВУ в Празі прийшов лише неповний професорський склад. Без архіву, без бібліотеки, без матеріальних засобів для функціонування (Зі вступом радянських військ до Праги весною 1945 р. майно, бібліотека й архіви віденського й празького періодів Університету були почасти знищені, почасти вивезені до Радянського Союзу, ректора о.А.Волошина арештовано, згодом замучено у в’язниці). Але вже восени 1945 р. Університет розпочав свою роботу. 16 вересня 1950 р. Баварський уряд надав УВУ право присуджувати наукові ступені, проводити докторські захисти та габілітації (розпорядження Баварського державного міністерства освіти й віросповідань від 16 вересня 1950, № ХІ 60710). Досягнення УВУ були також визнані під час запровадження нового Баварського високошкільного закону, в якому окремою статтею від 28.06.1978 року підтверджено право промоцій і габілітацій УВУ, відтак право надавати титули маґістра, доктора і габілітованого доктора.

Rectors 1921 2013 1300px4

Завдяки субсидіям Федерального уряду Німеччини та Баварського уряду створено фінансову базу для успішного функціонування університету. УВУ став відомим науковим центром студій україністики в Західній Європі. Після проголошення незалежності України уряди Німеччини й Баварії припинили дотації УВУ з надією, що в подальшому університет фінансуватиме українська держава. Сьогодні УВУ функціонує на базі власних доходів.

Будучи спершу «екзильним університетом», УВУ згодом повністю трансформується в університет «євросоюзного характеру», не втративши при тім своїх особливостей. УВУ  чи не єдиний університет поза межами України з українською мовою викладання, з правом присвоєння вчених ступенів маґістра та доктора наук. На сучасному етапі головна місія УВУ — стати провідним науково-дослідним центром українознавчих студій в Євросоюзі, своєрідним інтелектуальним мостом між Україною, Німеччиною та країнами Євросоюзу, а також науковим, культурним і орієнтаційним центром для представників нової, т.зв. «четвертої хвилі» української діаспори з різних країн Євросоюзу. Своєю багатогранною діяльністю Український Вільний Університет прагне до подолання бар’єру між державами і до кращого порозуміння між народами.

НОВІ ВИДАННЯ УВУ

Дмитро Чижевський. Грецька філософія до Платона: Хрестоматія І

DSC02549 OK KL

Дмитро Чижевський. Грецька філософія до Платона: Хрестоматія І Передмова Роланда Піча. - Мюнхен, 2015. - Х+З86 с.