Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Загальна інформація

Український Вільний Університет (УВУ) – унікальна установа в історії вищих навчальних закладів світу. Заснований 1921 року, УВУ є не тільки одним із найстаріших приватних навчальних закладів Німеччини, але єдиним у світі вищим навчальним закладом поза межами України з українською мовою навчання.

DSC5668 CRP KL

Приміщення УВУ на Барелліштрасе, недалеко від замку Німфенбурґ

УВУ – це університет зі славною історією, з унікальною бібліотекою та архівом, один із провідних центрів україністики в Західній Європі. Бібліографія УВУ зараз налічує понад 650 праць. Докторати в УВУ здобули такі відомі вчені, як М.Антонович, І.Мірчук, П.Вергун, Д.Чижевський, Ю.Шевельов, І.Качуровський, Л.Рудницький та багато ін. За більш ніж 90-річний період діяльності УВУ його «вишкіл» пройшло також декілька тисяч студентів із різних країн світу. Сьогодні в УВУ на маґістерських і докторських студіях навчаються в основному студенти з України, з різних реґіонів: із Заходу, Сходу, Центру та Півдня.

DSC4967 CRP KL2

Студенти факультету україністики в бібліотеці УВУ

Університет складається з трьох факультетів: державних та економічних наук, філософського факультету та факультету україністики. Рішенням Міністерства освіти Баварії № XI 60710 від 16 вересня 1950 року, УВУ наділений правом надавати наукові ступені маґістра, доктора та габілітованого доктора.

Український Вільний Університет сьогодні – це поєднання традиційних цінностей і сучасних підходів та методів викладання, можливість здобути міжнародну кваліфікацію, вдосконалити іноземну мову, набути міжкультурну компетенцію й розширити свій світогляд.

DSC5702 CRP KL3

Двері УВУ завжди відчинені для відвідувачів

Наближаючись до свого столітнього ювілею, університет динамічно розвивається й успішно продовжує свою діяльність, плекаючи високі ідеали академічної свободи й професіоналізму, слугуючи містком порозуміння між Україною і Європою, Німеччиною насамперед.

НОВІ ВИДАННЯ УВУ

ACADEMIA IUNIORA. Збірник наукових праць. Вип. 2

ScanImage080 OK KL

ACADEMIA IUNIORA. Збірник наукових праць. Вип. 2. - Мюнхен: Український Вільний Університет, 2015. - 252 с.