Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

Умови вступу

Умови вступу на магістерську і докторську програми УВУ:

Магістерська програма:

 • закінчена вища освіта (ступінь бакалавра або спеціаліста) в акредитованих університетах в одній із галузей знань, що представлені в УВУ;
 • знання української мови (письмово та усно);
 • знання німецької або англійської мови на рівні розуміння тексту за допомогою словника.

Докторська програма:

 • закінчена магістерська освіта в акредитованих університетах або ступінь кандидата наук в одній із галузей знань, що представлені в УВУ;
 • знання української мови (письмово та усно);
 • знання німецької або англійської мови (на рівні розуміння тексту за допомогою словника).

Документи для вступу:

 1. заява про прийом на навчання з зазначенням відповідного факультету;
 2. автобіографія;
 3. дві фотографії;
 4. атестат про середню освіту (нотаріально завірена копія);
 5. нотаріально завірені копії диплому про вищу освіту й додаток до диплому (для навчання на докторській програмі – нотаріально завірена копія магістерського диплому з додатком до нього чи диплому кандидата наук);
 6. рекомендації двох університетських професорів вищого навчального закладу, де навчався кандидат чи рекомендації працедавців;
 7. копія першої сторінки закордонного паспорту.
 8. мотиваційний лист з обгрунтуванням вибору університету, факультету, а також зазначенням сфери наукових зацікавлень (обсягом до 1,5 стор.).

 

Академічний рік:

Академічний рік в УВУ складається з двох семестрів – зимового та літнього, кожен з яких ділиться на два шеститижневі блоки. Приступити до навчання можна на початку кожного навчального блоку.

Тривалість зимового семестру 2012/2013 рр.: перший навчальний блок – від 5 листопада 2012 р. до 14 грудня 2012 р., другий навчальний блок – від 28 січня 2013 р. до 8 березня 2013 р.

Тривалість літнього семестру 2013 р.: перший навчальний блок – від 7 травня 2013 р. до 15 червня 2013 р. Другий навчальний блок – від 17 червня 2013 р. до 26 липня 2013 р.

 

Плата за навчання:

Одноразовий внесок: 100,- євро

Плата за навчання до виконання курсових вимог (як правило, три семестри): 600,- євро за семестр.

Плата за навчання після виконання усіх курсових вимог (до завершення написання докторської дисертації або магістерської роботи): 300,- євро за семестр.

Магістерський іспит, захист і диплом: 750,- євро.

Докторський іспит, захист і диплом: 1.500,- євро.

 

Студенти УВУ на час навчання отримують студентські візи, які надають право на працю на території Німеччини (120 днів на рік). Випускники УВУ мають право на працевлаштування на території Німеччини.

Документи для вступу просимо надсилати за три місяці до початку семестру або відповідного навчального блоку на адресу:

Ukrainische Freie Universität
Barellistr. 9a – 80638 München

За додатковою інформацією звертайтесь до секретаріату УВУ:

Ел. пошта:sekretariat@ufu-muenchen.de
Тел.: +49 89 99 73 88 30

НОВІ ВИДАННЯ УВУ

ACADEMIA IUNIORA. Збірник наукових праць. Вип. 2

ScanImage080 OK KL

ACADEMIA IUNIORA. Збірник наукових праць. Вип. 2. - Мюнхен: Український Вільний Університет, 2015. - 252 с.