Ukrainische Freie Universität

Український Вільний Університет • Ukrainian Free University

ACADEMIA IUNIORA. Збірник наукових праць. Вип. 2

Posted on 29/06/2015

ACADEMIA IUNIORA. Збірник наукових праць. Вип. 2. - Мюнхен: Український Вільний Університет, 2015. - 252 с.

До другого випуску збірника «ACADEMIA IUNIORA» Українського Вільного Університету увійшли матеріяли другої студентської наукової конференції УВУ «Проблеми та перспективи

розвитку сучасних наукових досліджень» (Мюнхен, лютий 2015 року), а також розвідки молодих науковців з України, присвячені актуальним проблемам економіки, маркетингу, права, історії, філософії, педагогіки, психології, літературознавства і мовознавства.

У збірнику також публікуються матеріяли з архіву УВУ.

Фото

ScanImage080 OK